Pojawienie się choinki

choinka

Nie jest znana data pojawienia się choinki jako drzewka bożenarodzeniowego Oczywiście symbolizowało ono odnowę sił w przyrodzie. Oczywiście niektórzy dopatrywali się drzewka biblijnego dobra i złą. Zielone choinki pojawiły się w Niemczech w połowie piętnastego wieku. Następnie dotarły do Polski w okolicach dziewiętnastego wieku z napływem niemieckich osadników. Oczywiście był zwyczaj że choinkę należało ustawić w centralnym miejscu, oczywiście wierzchołkiem do góry.

Oczywiście ozdabiano go jabłuszkami i piernikami. Zawieszano również orzechy i zapalano na niej świeczki., które były widziane jako symbol światła Jezusowego. Oczywiście z czasem zaczęto zakładać na choince gwiazdę betlejemska i zawieszać bombki. Nie ma świąt bez choinki Choinka jest jednym z ważnych symboli świat Bożego Narodzenia. Kiedyż germanie w porze zimowej zawieszali gałęzie na drzwiach wejściowych oczywiście jodłowe. Wierzono ze ostre szpilki jodłowe chronią przed złymi duchami. Zwyczaj ten był uprawiany przez dłuższy czas.