Zwyczaj choinki

choinka

Zwyczaj ustawiania choinki bardzo się spodobała i zaczęto ją ustawiać w domu i ozdabiać rożnymi ozdobami.. Choinka była ozdobiona różnymi gwiazdami i świecami. Oczywiście ozdabiali ja rożnymi orzechami, gruszkami ,jabłkami i piernikami. W Polsce zwyczaj ubierania izby w zielone gałęzie był znany od dawna, oraz ustawianie snopów siana.

Oczywiście była ochroną naszego domu bronił przed wszelkimi złymi duchami. Obecnie trudno wyobrazić sobie święta bez choinki mającej rodowód drzewa życia., a dla chrześcijan symbolem rajskiego drzewa dobrego i złego o czym przypominają na gałęziach zawieszone jabłka. Natomiast oplatający łańcuch oznacza węża kusiciela. Natomiast umieszczona na czubku gwiazda jest gwiazdą betlejemska. Choinka jest praktycznie ustawiona w każdym domu i pięknie przyozdobiona w rożne ozdoby wykonane przez dzieci w szkole i oczywiście z pomocą naszą w domu. Bardzo chętnie dzieci zawieszają rożne ozdoby i cieszą się jeśli wykonane zostały przez nich samych. Choinka jak by nie była jest zawsze piękna.